Om Signalmekano

Signalmekano är ett agenturföretag som huvudsakligen sysslar med försäljning av professionella utrustningar för belysning och teleskopiska master.

Sedan 2006 är företaget placerat i Fagersta i norra Västmanland.