Kunder

Bland våra kunder finns företag som Sveriges Radio, Luftfartsverket, Räddningstjänsten, Försvarets materielverk, Sala Brand samt miljöförvaltningar och karosseribyggare.