Montage och anpassning

Signalmekano erbjuder enklare typer av montage och anpassningar av master i fordon. Vi kan även förmedla kontakter med karosseribyggare vid avancerade montage.