Luftdrivna master

Luftdrivna master finns med höjd upp till 30 meter och en topplast på max 150 kg. Masten kan hissas med handpump såväl som kompressor. Köpare av dessa master är bl.a. Luftfartsverket, Räddningstjänsten, Miljöförvaltningar och karosseriverkstäder. För produktinformation samt specifikationer gå vidare till Teklite och Clark Masts.

products   products