Övriga produkter

- Elektriskt ledande textilier för avskärmning av t.ex.radiovågor, magnetfält.

- Aktiva antenner, antennfördelare, antennrotorer.

- Startkablar, 4 och 6 m, militär standard.